NÅGRA FÖRE OCH EFTER BILDER PÅ HUR VI LYCKADES SKÄRA AV BÅDE DET ENA OCH DET ANDRA

Den färdiga bilden:

Några av bilderna som användes:

FILM: